Som du vill ha det

Människor har ett naturligt behov av traditioner och ceremonier för att skapa gemenskap och högtid. Det blir fler och fler som efterfrågar högtidliga ceremonier, utan religiösa inslag, där man själv får forma innehållet. Det kan vara människor utan religiös tro som vill ha andra budskap i ceremonin, ofta med värdegrunden som Mänskliga rättigheter står för. Andra har en religiös tro men vill ha större valfrihet att forma innehållet. Jag vill genom ”Ceremonier med personlighet” möta dessa önskemål och behov.

Charlotte Lundgren, borgerlig officiant